สวัสดีครับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Food process factory นี้เราได้ร่วมกับทาง ISMED ซึ่งเป็นหน่วยงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ Food process factory ด้วย นวัฒกรรม เทคโนโลยี การสื่อสารผ่าน IoT ( Internet of Thing )