ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด หลักการของเครื่อง CNC ทำไมจะขายน้ำไม่ได้ จึงได้ทำการสร้างเครื่องต้นแบบขายน้ำอัตโนมัติโดยใช้หลักการเดียวกันกับเครื่อง CNC ประยุกต์เข้ามาเพื่อให้การขายน้ำนั้นแตกต่างออกไป : )