สวัสดีครับ ทางทีม HONEYCorporation ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นในการเก็บเงินในระหว่างที่ ธนาคารปิด

โดยเครื่องนี้สามารถรับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท และธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000ได้