งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

สวัสดีครับ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล และกรองข้อมูลที่มีประสิทธิ์ภาพเข้ามา รวมถึงการ Calibration Sensor ด้วย ทางเราจึงออกแบบบอร์ดที่มีความสามารถในการสื่อสารกับ Internet ( Internet of Things ) โดยเลือกการใช้งาน ESP8266 ซึ่งเป็น MCU ที่มีความสามารถสื่อสารผ่าน WiFi เพราะมีความสะดวกในการติดตั้ง และง่ายต่อการพัฒนา จึงจัดมาเป็นกองทับ ต้นแบบ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราห์ ( Big Data ) บน Cloud Computer ได้

Realtime Monitoring IoT System

ภาพรวมระบบ

  • สามารถต่อไฟบ้าน 220Vac ได้โดยตรง
  • เชื่อมต่อด้วย WiFi ( b/g/n ) เพื่อส่งข้อมูลจากการอ่าน Sensor ไปยัง Cloud
  • Sensor ที่ใช้งานรองรับ RS485 ( Modbus RTU Protocol )
  • มีจอแสดงผล OLED ขนาด 0.91 นิ้ว