ระบบ Capsule Hotel

สวัสดีครับ ทางบริษัทได้มีการติดตั้งระบบ Capsule Hotel ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการพัฒนาส่วนของ System เป็นหลัก โดยนำเข้าตัวตู้จากต่างประเทศเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง ทางบริษัทฯ เรามีการพัฒนาส่วนของ Device ( keypad ) และระบบกลอนไฟฟ้า เพิ่มเข้ามาด้วย และทำการ Integrate System เพื่อให้ระบบที่ออกแบบสามารถทำงานได้