อ่านข้อมูล Solar Charge ด้วย ESP32

สวัสดีครับสำหรับการอ่านค่า Solar Charge เราใช้วิธีการอ่าน Modbus Protocol จากตัว Solar Charge โดยผ่านช่องสื่อสาร COM ซึ่งเป็นสัญญาณ TTL ทำให้สามารถต่อตรงกับ ESP32 ได้เลย 🙂