บริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจการด้าน SI (System Integrator) เป็นบริษัทที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยทางบริษัทสามารถประยุกต์ให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี IoT และเราพร้อมให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ IoT เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการได้แบบ Real-Time
ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT พร้อมติดตั้งใช้งาน 
นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบ และผลิต สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoT (ODM)