ป้ายไฟ ก็ติด IoT ได้นะ

ป้ายไฟ ก็ติด IoT ได้นะ

Hobby
สวัสดีครับ การทำป้ายไฟก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เราจึงทำขึ้นมาเองแบบง่ายๆ และเชื่อมต่อกับ IoT เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ให้ว่า IoT ต่อกับอะไรก็สนุก เชื่อมอะไรก็เข้ากัน
Read More
เครื่องขายน้ำอัตโนมัติ

เครื่องขายน้ำอัตโนมัติ

Hobby
ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด หลักการของเครื่อง CNC ทำไมจะขายน้ำไม่ได้ จึงได้ทำการสร้างเครื่องต้นแบบขายน้ำอัตโนมัติโดยใช้หลักการเดียวกันกับเครื่อง CNC ประยุกต์เข้ามาเพื่อให้การขายน้ำนั้นแตกต่างออกไป : )
Read More