เรารับพัฒนาอุปกรณ์ IoT รูปแบบต่างๆ เพื่อการใช้งานเชิงธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ไปจนถึงการผลิต