พัฒนาระบบสื่อสาร เชื่อมต่อเทคโนโลยีใหม่-เก่า ทำงานร่วมกัน เข้าการพัฒนาสู่ยุค 4.0