ทุ่นเก็บข้อมูลทางทะเล #PTTEP

ทุ่นเก็บข้อมูลทางทะเล #PTTEP

Portfolio
ทุ่นเก็บข้อมูลทางทะเล #PTTEP ทางบริษัทฯ รับผิดชอบในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล ติดตั้ง Sensor เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน โดยพลังงานได้จากการ solar cell และ wave generator นอกจากนี้ยังมีภาพจากกล้อง ข้อมูลการเคลื่อนที่ของทุ่นทั้ง GPS และ GYRO ทีมงานคุณภาพโดย ทีม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ IoT ทีม ออกแบบ และผลิตโครงสร้าง
Read More