ADM เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ

ADM เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ

Portfolio
สวัสดีครับ ทางทีม HONEYCorporation ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นในการเก็บเงินในระหว่างที่ ธนาคารปิด โดยเครื่องนี้สามารถรับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท และธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000ได้
Read More