การติดตั้ง Raspberry Pi OS + Config Enable SSH + Static IP / Fix IP

การติดตั้ง Raspberry Pi OS + Config Enable SSH + Static IP / Fix IP

Article
สวัสดีครับ ขอแนะนำการติดตั้ง Raspberry Pi OS นะครับ ซึ่งจะต้องเตรียมการเบื้องต้นดังนี้ 1.Raspberry Pi พร้อม Power Supply 2.SD Card แนะนำ 16G หรือ 32G3.ดาวน์โหลดไฟล์ Image ของ Raspberry Pi OS ( https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/ )4.ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ install Raspberry Pi OS ลงบน SD Card ซึ่งแนะนำ 2 โปรแกรมคือRaspberry Pi Imager ( https://www.raspberrypi.org/downloads/ ) หรือEther ( https://www.balena.io/etcher/ ) เตรียมการเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเราจะเริ่มทำการติดตั้งนะครับ Image ลงบน SD Card นะครับ ขั้นตอนการติดตั้ง Image File ลงบน SD Card เปิดโปรแกรม Etcher หรือ โปรแกรม Raspberry Pi Imager ขึ้นมา หากเป็นโปรแกรม Etcher จะได้ดังนี้ หากเป็นโปรแกรม Raspberry Pi Imager จะได้ดังนี้ ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมจะคล้ายกันมาก เลือกโปรแกรมไหนก็ได้ โดยการ 1.เลือก Image File 2.เลือก SD Card 3.Flash/Write รอจนกว่าจะเสร็จ หลังจากเสร็จแล้วนั้น ให้ถอดและเสียบ SD Card อีกครั้งเพื่อ Config ไฟล์บน SD Card สำหรับการ Config Enable SSH Service เข้าไปยัง SD Card แล้วสร้างไฟล์ใหม่ชื่อ ssh ดังนี้ 1.สร้างไฟล์ใหม่เป็น Text Document แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ 2.เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่สร้างมาใหม่ให้เป็น ssh และจะต้องไม่มีนามสกุลไฟล์ เพียงเท่านี้เราก็ Enable SSH Service เรียบร้อยแล้ว สำหรับการ Static IP หรือ Fix IP เราสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านขั้นตอน Setup Image File…
Read More