ทุ่นเก็บข้อมูลทางทะเล #PTTEP

ทุ่นเก็บข้อมูลทางทะเล #PTTEP

Portfolio
ทุ่นเก็บข้อมูลทางทะเล #PTTEP ทางบริษัทฯ รับผิดชอบในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล ติดตั้ง Sensor เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน โดยพลังงานได้จากการ solar cell และ wave generator นอกจากนี้ยังมีภาพจากกล้อง ข้อมูลการเคลื่อนที่ของทุ่นทั้ง GPS และ GYRO ทีมงานคุณภาพโดย ทีม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ IoT ทีม ออกแบบ และผลิตโครงสร้าง
Read More
ติดตั้งระบบ IoT ตู้แช่ Freezer

ติดตั้งระบบ IoT ตู้แช่ Freezer

Portfolio
ติดตั้งระบบ Monitoring & Control ผ่านเทคโนโลยี Internet of Thing ( IoT ) ให้กับตู้แช่ พร้อมทั้งวัดการใช้พลังงาน โดยใช้ Power meter หลังจากนั้นได้นำข้อมูลส่งขึ้นสู่ Cloud Platform เพื่อรายงานและควบคุมการแช่แข็งของตู้ โดยไม่ต้องรื้อหรือวางตู้ Control ใหม่ทั้งหมด
Read More
ระบบ Capsule Hotel

ระบบ Capsule Hotel

Portfolio
ระบบ Capsule Hotel สวัสดีครับ ทางบริษัทได้มีการติดตั้งระบบ Capsule Hotel ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการพัฒนาส่วนของ System เป็นหลัก โดยนำเข้าตัวตู้จากต่างประเทศเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง ทางบริษัทฯ เรามีการพัฒนาส่วนของ Device ( keypad ) และระบบกลอนไฟฟ้า เพิ่มเข้ามาด้วย และทำการ Integrate System เพื่อให้ระบบที่ออกแบบสามารถทำงานได้
Read More
งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

Portfolio
งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น สวัสดีครับ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล และกรองข้อมูลที่มีประสิทธิ์ภาพเข้ามา รวมถึงการ Calibration Sensor ด้วย ทางเราจึงออกแบบบอร์ดที่มีความสามารถในการสื่อสารกับ Internet ( Internet of Things ) โดยเลือกการใช้งาน ESP8266 ซึ่งเป็น MCU ที่มีความสามารถสื่อสารผ่าน WiFi เพราะมีความสะดวกในการติดตั้ง และง่ายต่อการพัฒนา จึงจัดมาเป็นกองทับ ต้นแบบ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราห์ ( Big Data ) บน Cloud Computer ได้ Realtime Monitoring IoT System ภาพรวมระบบ สามารถต่อไฟบ้าน 220Vac ได้โดยตรงเชื่อมต่อด้วย WiFi ( b/g/n ) เพื่อส่งข้อมูลจากการอ่าน Sensor ไปยัง CloudSensor ที่ใช้งานรองรับ RS485 ( Modbus RTU Protocol )มีจอแสดงผล OLED ขนาด 0.91 นิ้ว
Read More
RFID ติดตามการเคลื่อนที่ นับคนผ่านเข้าออก นับสินค้า

RFID ติดตามการเคลื่อนที่ นับคนผ่านเข้าออก นับสินค้า

Portfolio
RFID ติดตามการเคลื่อนที่ นับคนผ่านเข้าออก นับสินค้า RFID ติดตาม การเคลื่อนที่ นับคนผ่านเข้าออก นับสินค้า โดยการอ่าน Tag RFID Project นี้เราใช้ ThingMagic M6 เป็นตัว Reader โดยมี Antenna 4 ตัว จำนวน 2 ชุดรวมแล้ว 8 ตัว นอกจากนี้แล้วยังสามารถประยุกต์ได้หลายงาน ในการอ่าน tag RFID เช่นการนับจำนวนนักเรียนเข้าออกโรงเรียน (บัตรนักเรียน/นักศึกษา) การติดตามสินค้าผ่านจุดต่างๆ นับจำนวนสินค้า เป็นต้น สำหรับงานนี้เราได้เลือกใช้ RFID เพื่อการตรวจจับลูกบอล ซึ่งในลูกบอลมี Chip RFID ฝังอยู่ โดยการปล่อยลูกบอลวิ่งผ่านท่อ ซึ่งเป้าหมายคือต้องการทำเครื่องมือวัดประสิทธิ์ภาพการไหลภายในท่อโดยการปล่อยลูกบอลพร้อมๆ กัน 100 ลูก และตรวจจับว่าลูกไหนผ่านจุด Check point ไหนแล้วบ้าง แล้วจึงรายงานผลออกมา
Read More
เครื่องขายน้ำ ด้วย prompt pay งาน Bangkok Maker Faire 2018

เครื่องขายน้ำ ด้วย prompt pay งาน Bangkok Maker Faire 2018

Portfolio
เครื่องขายน้ำ ด้วย prompt pay งาน Bangkok Maker Faire 2018 เราพัฒนาส่วนของการจ่ายเงินด้วยพร้อมเพย์ สำหรับเครื่องให้บริการอัตโนมัติ และได้ออกงาน Bangkok Maker Faire พบว่ามีคนให้ความสนใจกับตู้ขายน้ำของเราเอามากๆ ซึ่งตู้นี้ขายน้ำแบบอัตโนมัติกันเลยทีเดียว โดยการจ่ายเงินผ่าน PromptPay (แอพธนาคารไหนก็ได้) แสกน QRCode ซึ่งจะถูกสร้างใหม่ทุกครั้งที่กดเลือกน้ำ โดยจะมีการกำหนดราคาไว้ใน QRCode พร้อมให้จ่ายเลยทีเดียว วันที่ 20-21/01/2018 MakerFaire
Read More