GPU Minner ขุด bitcoin เครื่องขุด ขุดด้วย GPU

GPU Minner ขุด bitcoin เครื่องขุด ขุดด้วย GPU

Portfolio
กลับมาอีกครั้งกับการขุดเหรียญด้วย GPU ทางทีม HONEYCorporation เองได้ติดตั้งระบบ GPU Mining ให้กับว่าที่เจ้าของเหมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งทางทีมงานจะเข้าไปปรับปรุงเรื่องของการควบคุมระยะไกลด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อให้สามารถ Monitor และ Control สั่งงาน Manual ตัวเครื่องให้เปิด ปิด หรือเริ่มการทำงานใหม่ของเครื่องได้ เพราะเจ้าของมีปัญหาเรื่องเครื่องค้าง นอกจากนี้แล้วทีมงานได้ลองเซ็ตค่าใหม่เพื่อให้เครื่องทำงานได้เสถียรขึ้นอีกด้วย
Read More