กองทับงานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

กองทับงานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

Portfolio
สวัสดีครับ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล และกรองข้อมูลที่มีประสิทธิ์ภาพเข้ามา รวมถึงการ calibration sensor ด้วย ทางเราจึงออกแบบบอร์ดที่มีความสามารถในการสื่อสารกับ Internet ( Internet of Things ) โดยเลือกการใช้งาน ESP8266 ซึ่งเป็น MCU ที่มีความสามารถสื่อสารผ่าน WiFi เพราะมีความสะดวกในการติดตั้ง และง่ายต่อการพัฒนา จึงจัดมาเป็นกองทับ ต้นแบบ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราห์ ( Big Data ) บน Cloud Computer ได้ Realtime Monitoring IoT System
Read More
GPU Minner ขุด bitcoin เครื่องขุด ขุดด้วย GPU

GPU Minner ขุด bitcoin เครื่องขุด ขุดด้วย GPU

Portfolio
กลับมาอีกครั้งกับการขุดเหรียญด้วย GPU ทางทีม HONEYCorporation เองได้ติดตั้งระบบ GPU Mining ให้กับว่าที่เจ้าของเหมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งทางทีมงานจะเข้าไปปรับปรุงเรื่องของการควบคุมระยะไกลด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อให้สามารถ Monitor และ Control สั่งงาน Manual ตัวเครื่องให้เปิด ปิด หรือเริ่มการทำงานใหม่ของเครื่องได้ เพราะเจ้าของมีปัญหาเรื่องเครื่องค้าง นอกจากนี้แล้วทีมงานได้ลองเซ็ตค่าใหม่เพื่อให้เครื่องทำงานได้เสถียรขึ้นอีกด้วย
Read More