อ่านข้อมูล Solar Charge ด้วย ESP32

อ่านข้อมูล Solar Charge ด้วย ESP32

Portfolio
อ่านข้อมูล Solar Charge ด้วย ESP32 สวัสดีครับสำหรับการอ่านค่า Solar Charge เราใช้วิธีการอ่าน Modbus Protocol จากตัว Solar Charge โดยผ่านช่องสื่อสาร COM ซึ่งเป็นสัญญาณ TTL ทำให้สามารถต่อตรงกับ ESP32 ได้เลย :)
Read More