ติดตั้งระบบ IoT ตู้แช่ Freezer

ติดตั้งระบบ IoT ตู้แช่ Freezer

Portfolio
ติดตั้งระบบ Monitoring & Control ผ่านเทคโนโลยี Internet of Thing ( IoT ) ให้กับตู้แช่ พร้อมทั้งวัดการใช้พลังงาน โดยใช้ Power meter หลังจากนั้นได้นำข้อมูลส่งขึ้นสู่ Cloud Platform เพื่อรายงานและควบคุมการแช่แข็งของตู้ โดยไม่ต้องรื้อหรือวางตู้ Control ใหม่ทั้งหมด
Read More
งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

Portfolio
งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น สวัสดีครับ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล และกรองข้อมูลที่มีประสิทธิ์ภาพเข้ามา รวมถึงการ Calibration Sensor ด้วย ทางเราจึงออกแบบบอร์ดที่มีความสามารถในการสื่อสารกับ Internet ( Internet of Things ) โดยเลือกการใช้งาน ESP8266 ซึ่งเป็น MCU ที่มีความสามารถสื่อสารผ่าน WiFi เพราะมีความสะดวกในการติดตั้ง และง่ายต่อการพัฒนา จึงจัดมาเป็นกองทับ ต้นแบบ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราห์ ( Big Data ) บน Cloud Computer ได้ Realtime Monitoring IoT System ภาพรวมระบบ สามารถต่อไฟบ้าน 220Vac ได้โดยตรงเชื่อมต่อด้วย WiFi ( b/g/n ) เพื่อส่งข้อมูลจากการอ่าน Sensor ไปยัง CloudSensor ที่ใช้งานรองรับ RS485 ( Modbus RTU Protocol )มีจอแสดงผล OLED ขนาด 0.91 นิ้ว
Read More