งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

งานต้นแบบ IoT วัดอุณหภูมิ ความชื้น

Portfolio
สวัสดีครับ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล และกรองข้อมูลที่มีประสิทธิ์ภาพเข้ามา รวมถึงการ Calibration Sensor ด้วย ทางเราจึงออกแบบบอร์ดที่มีความสามารถในการสื่อสารกับ Internet ( Internet of Things ) โดยเลือกการใช้งาน ESP8266 ซึ่งเป็น MCU ที่มีความสามารถสื่อสารผ่าน WiFi เพราะมีความสะดวกในการติดตั้ง และง่ายต่อการพัฒนา จึงจัดมาเป็นกองทับ ต้นแบบ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราห์ ( Big Data ) บน Cloud Computer ได้ Realtime Monitoring IoT System ภาพรวมระบบ สามารถต่อไฟบ้าน 220Vac ได้โดยตรงเชื่อมต่อด้วย WiFi ( b/g/n ) เพื่อส่งข้อมูลจากการอ่าน Sensor ไปยัง CloudSensor ที่ใช้งานรองรับ RS485 ( Modbus RTU Protocol )มีจอแสดงผล OLED ขนาด 0.91 นิ้ว
Read More