สามารถ Monitoring ระบบในรูปแบบของเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้