บริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Uncategorized
บริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจการด้าน SI (System Integrator) เป็นบริษัทที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยทางบริษัทสามารถประยุกต์ให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี IoT และเราพร้อมให้คำปรึกษา พัฒนาระบบ IoT เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการได้แบบ Real-Time ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT พร้อมติดตั้งใช้งาน นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบ และผลิต สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoT (ODM) บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในเชิงงานบริการ ( Service ) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้านหลักๆ ดังนี้ 1.ด้าน Internet of Things (IoT) บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Internet of Things หรือ IoT โดยการทำให้ระบบต่างๆ มีความสามารถในการสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่าน Internet โดยมีทั้งรูปแบบการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น NB-IoT , LoRa , Zigbee , Sigfox , WiFi , 3G/4G , Ethernet เป็นต้น 2.ด้าน System Integration (SI) บริษัทฯ พัฒนาระบบสื่อสาร เชื่อมต่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ พร้อมสามารถออกแบบและพัฒนาระบบสู่การทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการได้แบบ Real-Time 3.ด้าน Robotics & Automation ในหลายๆ กระบวนการที่ทำงานนั้น หากมีกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆ ในเชิงอุตสาหกรรม มักจะนำหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนมนุษย์ เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานต่อเนื่อง และมีมาตฐานแน่นอน ชัดเจน ทางบริษัทฯ เราสามารถเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าไปเป็นหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติได้ 4.ด้าน R&D เพื่อการต่อยอดเชิงธุรกิจ สำหรับการพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ บริษัทฯ มีทีมในการพัฒนาระบบ IoT ( Internet of Things ) และเทคโนโลยีด้าน Digital พร้อมให้บริการ customized ให้กับลูกค้าได้ ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้หลากหลาย อีกทั้งทางบริษัทเองก็พร้อม ODM ( Original Design Manufactuere ) ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น Solution ใช้งานเฉพาะด้าน หรือ Solotion สำหรับ Partner…
Read More